* Điều kiện áp dụng:

1. Sản phẩm mới 100%, nguyên tem;

2. Xuất trình hóa đơn mua hàng (khách hàng nên lưu giữ lại hóa đơn sau mỗi lần mua hàng);

3. Không áp dụng cho các sản phẩm có hạn sử dụng.