* Chỉ áp dụng với các trường hợp do nhà sản xuất.

* Với các sản phẩm chính hãng:

-> Áp dụng theo qui định của từng hãng: bảo hành 6 tháng, 1 năm, 2 năm hoặc trọn đời.